Shop có thể quản lý tất cả các đơn hàng tại mục Đơn hàng, từ đó phân luồng xử lý đơn, giao hàng và theo dõi doanh thu một cách hiệu quả.

Đơn hàng có thể được tạo bởi người mua, và cũng có thể tạo bởi shop.

Đơn hàng có thể tạo bởi người mua khi:

  • Người mua đặt hàng thông qua chatbot của Shoplus. Chi tiết tại đây.

Đơn hàng có thể tạo bởi shop bằng các cách sau: 

  • Shop gọi chatbot ok tạo đơn để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
  • Shop sử dụng trợ lý tạo đơn Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
  • Shop tạo đơn tại Shoplus. Chi tiết tại đây.
  • Shop đăng tải đơn lên Shoplus bằng excel. Chi tiết tại đây.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *