Trong mục Thành viên, bạn có thể tạo link lời mời và gửi cho bạn bè để mời họ cùng hỗ trợ xử lý đơn hàng cùng bạn.

Phiên bản Web: 

Xem clip hướng dẫn tại đây.

  1. Tại mục cài đặt, chọn tab Thành viên. Sao đó, chọn Thêm.
  2. Nhấp Tạo liên kết để Shoplus xuất liên kết mời thành viên mới.
  3. Bạn gửi liên kết này đến thành viên. Từ đây, thành viên mới có thể đăng nhập trực tiếp vào cửa hàng của bạn.

Phiên bản App: 

  1. Tại mục cài đặt, chọn Thành viên.
  2. Tại đây, chọn ký hiệu Thêm trợ lý trên góc phải màn hình
  3. Chọn Gửi lời mời để gửi link này đến thành viên. Từ đây, thành viên mới có thể đăng nhập trực tiếp vào cửa hàng của bạn.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *