Shop có tạo đơn hàng với Chatbot bằng 2 cách sau:

  • Shop sử dụng chatbot “OK, tạo đơn” để tạo đơn tại inbox. (áp dụng trên máy tính và điện thoại). Chi tiết tại đây.
  • Shop sử dụng trợ lý Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox (áp dụng trên máy tính). Chi tiết tại đây.

Ưu điểm khi tạo đơn hàng bằng Chatbot: 

  • Thuận tiện tạo đơn tại inbox khi đang chat với khách hàng mà không cần phải đổi giao diện
  • Nhanh chóng chốt đơn với thông tin địa chỉ và số điện thoại giao hàng được điền sẵn bởi Chatbot

  • Hoàn thiện quy trình xử lý và quản lý đơn hàng của Shop

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *