Để Chatbot sẽ không xuất hiện trong cuộc hội thoại giữa bạn với người mua hàng nữa, bạn cần huỷ kết nối giữa Trang Facebook và Shoplus.

Phiên bản App

  • Để hủy kết nối Chatbot trên di động, bạn vào mục Cài đặt, chọn Kênh bán hàng,
  • Sau đó nhấp vào “X“.

Phiên bản Web

  • Để hủy Chatbot trên máy tính, tương tự, bạn vào mục Cài đặt, chọn Kênh bán hàng
  • Sau đó, nhấp <Xóa> với kênh bán hàng mà bạn muốn hủy kết nối với Chatbot là xong.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *