Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

  1. Để cài đặt thanh toán, bạn vào mục Cài đặt, chọn tab Giao hàng và thanh toán, sau đó nhấp vào Điều chỉnh để cài đặt chi tiết.
  2.  Tại mục Thanh toán, bạn có thể lựa chọn một trong hai hoặc cùng lúc kích hoạt hai phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng và COD ( Thanh toán khi nhận hàng) để người mua lựa chọn thanh toán.

Khi bạn kích hoạt:

  • Chuyển khoản ngân hàng: Bạn cần điền vào thông tin về tài khoản để người mua có thể chuyển khoản cho bạn. Bạn có thể thêm nhiều nhất 3 tài khoản ngân hàng tại đây. Nếu không còn sử dụng tài khoản đó để thực hiện giao dịch, bạn chọn Xóa để ngắt kết nối với tài khoản đó.
Cài đặt thanh toán

Phiên bản App

  1. Để cài đặt thanh toán, bạn vào mục Cài đặt, chọn tab Thanh toán để cài đặt chi tiết.
  2.  Chọn kích hoạt hai lựa chọn thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng và COD ( Thanh toán khi nhận hàng).

3. Để kích hoạt phương thức chuyển khoản ngân hàng, bạn nhấp Chuyển khoản, sau đó thêm vào tài khoản ngân hàng để người mua có thể chuyển khoản cho bạn. Bạn có thể thêm nhiều nhất 3 tài khoản ngân hàng tại đây. Nếu không còn sử dụng tài khoản đó để thực hiện giao dịch, bạn nhấp vào dấu “–” rồi Xóa để ngắt kết nối với tài khoản đó.

4. Để kích hoạt phương thức COD, bạn nhấp vào Thanh toán khi nhận hàng, rồi bật tính năng này lên là hoàn thành cài đặt thanh toán

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *