Tạo nhiều đơn hàng (Excel)

Phiên bản Web Xem clip hướng dẫn tại đây. Tại Đơn hàng, Chọn Tạo nhiều đơn (Excel) Tham khảo Mẫu Excel đăng tải đơn hàng để nhập thông tin đơn hàng chính xác. Sau đó tải file này lên.  Đơn hàng tạo thành công sẽ được cập nhật tại trạng thái Chờ giao hàng trong mục Đơn hàng, chờ […]

Tạo đơn hàng tại Shoplus

Phiên bản Web Xem clip hướng dẫn tại đây. Để tạo đơn, bạn vào mục Đơn hàng, ở góc phía trên bên phải màn hình, chọn Tạo đơn hàng để mở giao diện tạo đơn. Tiếp theo, bạn điền vào các thông tin đơn hàng, bao gồm các thông tin liên quan giao hàng, đơn hàng […]

Chọn giao đơn hàng

Những đơn hàng được cập nhật ở trạng thái Chờ giao hàng là những đơn hàng đã sẵn sàng để giao cho khách. Thao tác <Chọn đơn giao hàng> chi tiết như sau: Phiên bản Web Xem clip hướng dẫn tại: đây. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng. Tại đơn hàng, bạn […]

Tình trạng đơn hàng

Tình trạng đơn hàng được cập nhật tại mục Đơn hàng trong cả phiên bản App và phiên bản Web dưới 4 trạng thái : Chưa thanh toán; Chờ giao hàng; Đã gửi hàng và Đã hủy. ✅ Đơn hàng Chưa thanh toán: có hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng và chưa được thanh toán. Shop sau […]

Tổng quan đơn hàng

Shop có thể quản lý tất cả các đơn hàng tại mục Đơn hàng, từ đó phân luồng xử lý đơn, giao hàng và theo dõi doanh thu một cách hiệu quả. Đơn hàng có thể được tạo bởi người mua, và cũng có thể tạo bởi shop. Đơn hàng có thể tạo bởi người […]

Tạo đơn hàng bằng Chatbot

Shop có tạo đơn hàng với Chatbot bằng 2 cách sau: Shop sử dụng chatbot “OK, tạo đơn” để tạo đơn tại inbox. (áp dụng trên máy tính và điện thoại). Chi tiết tại đây. Shop sử dụng trợ lý Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox (áp dụng trên máy tính). Chi tiết tại đây. […]

Hủy kết nối Chatbot

Để Chatbot sẽ không xuất hiện trong cuộc hội thoại giữa bạn với người mua hàng nữa, bạn cần huỷ kết nối giữa Trang Facebook và Shoplus. Phiên bản App Để hủy kết nối Chatbot trên di động, bạn vào mục Cài đặt, chọn Kênh bán hàng, Sau đó nhấp vào “X“. Phiên bản Web Để […]

Đăng xuất khỏi cửa hàng

Đăng xuất tài khoản: là bạn có thể thoát ra khỏi tài khoản hiện tại để Đăng nhập vào tài khoản khác. Phiên bản App Chọn kí hiệu “≡” góc phía trên, bên trái màn hình, Sau đó chọn Đăng xuất để thoát khỏi tài khoản của bạn. Lúc này, bạn có thể đăng nhập bằng một […]

Cài đặt thanh toán

Phiên bản Web Xem clip hướng dẫn tại đây. Để cài đặt thanh toán, bạn vào mục Cài đặt, chọn tab Giao hàng và thanh toán, sau đó nhấp vào Điều chỉnh để cài đặt chi tiết.  Tại mục Thanh toán, bạn có thể lựa chọn một trong hai hoặc cùng lúc kích hoạt hai phương thức thanh toán: Chuyển […]

Kết nối đơn vị vận chuyển GHN

Phiên bản Web Xem clip hướng dẫn tại đây. Để kết nối đơn vị vận chuyển Giao Hàng Nhanh (GHN), bạn vào mục Cài đặt, chọn tab Giao hàng và thanh toán, sau đó nhấp vào Điều chỉnh để bắt đầu cài đặt chi tiết. Sau đó, nhấp vào Kết nối để tiếp tục thao tác kết nối GHN 3. Ở bước […]