Cài đặt thanh toán

Phiên bản Web Xem clip hướng dẫn tại đây. Để cài đặt thanh toán, bạn vào mục Cài đặt, chọn tab Giao hàng và thanh toán, sau đó nhấp vào Điều chỉnh để cài đặt chi tiết.  Tại mục Thanh toán, bạn có thể lựa chọn một trong hai hoặc cùng lúc kích hoạt hai phương thức thanh toán: Chuyển […]