Thêm nhiều sản phẩm (Excel)

Tính năng thêm nhiều sản phẩm (Excel) chỉ hỗ trợ trên Phiên bản Web. Xem clip hướng dẫn tại đây. Tại mục sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm, sau đó chọn Thêm nhiều sản phẩm (Excel) Nhấp vào Mẫu Excel đăng tải sản phẩm để tải về mẫu excel. 3. Điền thông tin sản phẩm […]

Đăng sản phẩm lên Facebook từ Shoplus

Để sử dụng Shoplus, Shop có thể đăng bài trực tiếp từ Facebook hoặc thông qua Shoplus.  Khi bạn đăng bài viết lên Facebook thông qua Shoplus, Shoplus có thể hỗ trợ bạn tự động trả lời bình luận trên bài viết đó, và inbox thông tin sản phẩm. Hướng dẫn cách đăng bài lên Facebook […]

Thêm sản phẩm mới

Phiên bản Web: Xem clip hướng dẫn tại đây. Tại mục Sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm. Sau đó, bạn điền các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).   Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để […]