Kết nối đơn vị vận chuyển GHN

Phiên bản Web Xem clip hướng dẫn tại đây. Để kết nối đơn vị vận chuyển Giao Hàng Nhanh (GHN), bạn vào mục Cài đặt, chọn tab Giao hàng và thanh toán, sau đó nhấp vào Điều chỉnh để bắt đầu cài đặt chi tiết. Sau đó, nhấp vào Kết nối để tiếp tục thao tác kết nối GHN 3. Ở bước […]

Cài đặt giao hàng

Phiên bản Web Xem clip hướng dẫn tại đây. Để cài đặt giao hàng, bạn vào mục Cài đặt, chọn tab Giao hàng và thanh toán, sau đó nhấp vào Điều chỉnh để bắt đầu cài đặt chi tiết nhé.   Miễn phí vận chuyển toàn bộ cửa hàng: tất cả các đơn hàng tại cửa hàng của bạn đều được […]