Tạo nhiều đơn hàng (Excel)

Phiên bản Web Xem clip hướng dẫn tại đây. Tại Đơn hàng, Chọn Tạo nhiều đơn (Excel) Tham khảo Mẫu Excel đăng tải đơn hàng để nhập thông tin đơn hàng chính xác. Sau đó tải file này lên.  Đơn hàng tạo thành công sẽ được cập nhật tại trạng thái Chờ giao hàng trong mục Đơn hàng, chờ […]

Tạo đơn hàng tại Shoplus

Phiên bản Web Xem clip hướng dẫn tại đây. Để tạo đơn, bạn vào mục Đơn hàng, ở góc phía trên bên phải màn hình, chọn Tạo đơn hàng để mở giao diện tạo đơn. Tiếp theo, bạn điền vào các thông tin đơn hàng, bao gồm các thông tin liên quan giao hàng, đơn hàng […]

Chọn giao đơn hàng

Những đơn hàng được cập nhật ở trạng thái Chờ giao hàng là những đơn hàng đã sẵn sàng để giao cho khách. Thao tác <Chọn đơn giao hàng> chi tiết như sau: Phiên bản Web Xem clip hướng dẫn tại: đây. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng. Tại đơn hàng, bạn […]

Tình trạng đơn hàng

Tình trạng đơn hàng được cập nhật tại mục Đơn hàng trong cả phiên bản App và phiên bản Web dưới 4 trạng thái : Chưa thanh toán; Chờ giao hàng; Đã gửi hàng và Đã hủy. ✅ Đơn hàng Chưa thanh toán: có hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng và chưa được thanh toán. Shop sau […]

Tổng quan đơn hàng

Shop có thể quản lý tất cả các đơn hàng tại mục Đơn hàng, từ đó phân luồng xử lý đơn, giao hàng và theo dõi doanh thu một cách hiệu quả. Đơn hàng có thể được tạo bởi người mua, và cũng có thể tạo bởi shop. Đơn hàng có thể tạo bởi người […]

Tạo đơn hàng bằng Chatbot

Shop có tạo đơn hàng với Chatbot bằng 2 cách sau: Shop sử dụng chatbot “OK, tạo đơn” để tạo đơn tại inbox. (áp dụng trên máy tính và điện thoại). Chi tiết tại đây. Shop sử dụng trợ lý Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox (áp dụng trên máy tính). Chi tiết tại đây. […]