CƠ BẢN

 • Chatbot trí tuệ nhân tạo 24/7
 • Gom đơn hàng từ bài đăng
 • Quản lý đơn hàng

CAO CẤP

 • Tính năng livestream thông minh
 • Chốt đơn trong livestream tự động
 • Gởi hóa đơn hàng loạt

Tiết kiệm thời gian

 • Quản lý đơn dễ dàng
 • Chốt đơn 24/7
 • Chốt đơn trong lúc livestream
fb-live-icon

Livestream thông minh giúp chốt nhiều đơn hơn

 • Lọc bình luận theo từ khóa để chốt nhanh hơn
 • Gởi hóa đơn tới hàng loạt khách hàng
 • Nhanh hơn và thông minh hơn #FityourLive