Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng Shoplus

Sản phẩm

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

Tại mục Sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm. Sau đó, bạn điền các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).

 

Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho.

Sau đó, điền số lượng kho hàng cho sản phẩm và lựa chọn người mua có thể đặt khi sản phẩm hết hàng hay không:

 • Không: Khi kho hàng hết, người mua sẽ được thông báo hàng đã hết và không đặt được nữa.
 • Có: Khi kho hàng hết, người mua vẫn đặt được hàng và người bán sẽ được Shoplus thông báo nhập thêm hàng.

Phiên bản App:

Tương tự phiên bản web:

 1. Tại mục Sản phẩm, chọn ký hiệu Thêm sản phẩm ở góc phải trên cùng.
 2. Sau đó, bạn thêm các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).
 3. Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho. 

 

Category: Sản phẩm

Tính năng thêm nhiều sản phẩm (Excel) chỉ hỗ trợ trên Phiên bản Web.

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm, sau đó chọn Thêm nhiều sản phẩm (Excel)
 2. Nhấp vào Mẫu Excel đăng tải sản phẩm để tải về mẫu excel.
 • 3. Điền thông tin sản phẩm vào file excel. Bạn có thể tham khảo thêm HD chi tiết để hỗ trợ điền thông tin chính xác và nhanh chóng.
 • 4. Tải file hoàn thành lên Shoplus.
Category: Sản phẩm

Để sử dụng Shoplus, Shop có thể đăng bài trực tiếp từ Facebook hoặc thông qua Shoplus.  Khi bạn đăng bài viết lên Facebook thông qua Shoplus, Shoplus có thể hỗ trợ bạn tự động trả lời bình luận trên bài viết đó, và inbox thông tin sản phẩm.

Hướng dẫn cách đăng bài lên Facebook từ Shoplus như dưới đây:

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục Sản phẩm, nhấn Xem chi tiết chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 3. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết.

Phiên bản App:

 1. Tại danh sách Sản phẩm, nhấn chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Chọn Đăng bài để đăng lên Facebook
 3. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 4. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết
 • Chỉ với các thao tác đơn giản như vậy là bạn đã hoàn thành việc Đăng bài lên Facebook bằng Shoplus rồi. Bài đăng sẽ được hiển thị trên Facebook kèm một link Inbox đặt hàng. Bạn có thể chép link này và dán đi các kênh bán hàng khác như Zalo,Instagram hay Line để người mua có thể đặt hàng.

 

Category: Sản phẩm

Load More

Sản phẩm

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

Tại mục Sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm. Sau đó, bạn điền các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).

 

Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho.

Sau đó, điền số lượng kho hàng cho sản phẩm và lựa chọn người mua có thể đặt khi sản phẩm hết hàng hay không:

 • Không: Khi kho hàng hết, người mua sẽ được thông báo hàng đã hết và không đặt được nữa.
 • Có: Khi kho hàng hết, người mua vẫn đặt được hàng và người bán sẽ được Shoplus thông báo nhập thêm hàng.

Phiên bản App:

Tương tự phiên bản web:

 1. Tại mục Sản phẩm, chọn ký hiệu Thêm sản phẩm ở góc phải trên cùng.
 2. Sau đó, bạn thêm các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).
 3. Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho. 

 

Category: Sản phẩm

Tính năng thêm nhiều sản phẩm (Excel) chỉ hỗ trợ trên Phiên bản Web.

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm, sau đó chọn Thêm nhiều sản phẩm (Excel)
 2. Nhấp vào Mẫu Excel đăng tải sản phẩm để tải về mẫu excel.
 • 3. Điền thông tin sản phẩm vào file excel. Bạn có thể tham khảo thêm HD chi tiết để hỗ trợ điền thông tin chính xác và nhanh chóng.
 • 4. Tải file hoàn thành lên Shoplus.
Category: Sản phẩm

Để sử dụng Shoplus, Shop có thể đăng bài trực tiếp từ Facebook hoặc thông qua Shoplus.  Khi bạn đăng bài viết lên Facebook thông qua Shoplus, Shoplus có thể hỗ trợ bạn tự động trả lời bình luận trên bài viết đó, và inbox thông tin sản phẩm.

Hướng dẫn cách đăng bài lên Facebook từ Shoplus như dưới đây:

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục Sản phẩm, nhấn Xem chi tiết chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 3. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết.

Phiên bản App:

 1. Tại danh sách Sản phẩm, nhấn chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Chọn Đăng bài để đăng lên Facebook
 3. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 4. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết
 • Chỉ với các thao tác đơn giản như vậy là bạn đã hoàn thành việc Đăng bài lên Facebook bằng Shoplus rồi. Bài đăng sẽ được hiển thị trên Facebook kèm một link Inbox đặt hàng. Bạn có thể chép link này và dán đi các kênh bán hàng khác như Zalo,Instagram hay Line để người mua có thể đặt hàng.

 

Category: Sản phẩm

Load More

Sản phẩm

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

Tại mục Sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm. Sau đó, bạn điền các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).

 

Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho.

Sau đó, điền số lượng kho hàng cho sản phẩm và lựa chọn người mua có thể đặt khi sản phẩm hết hàng hay không:

 • Không: Khi kho hàng hết, người mua sẽ được thông báo hàng đã hết và không đặt được nữa.
 • Có: Khi kho hàng hết, người mua vẫn đặt được hàng và người bán sẽ được Shoplus thông báo nhập thêm hàng.

Phiên bản App:

Tương tự phiên bản web:

 1. Tại mục Sản phẩm, chọn ký hiệu Thêm sản phẩm ở góc phải trên cùng.
 2. Sau đó, bạn thêm các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).
 3. Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho. 

 

Category: Sản phẩm

Tính năng thêm nhiều sản phẩm (Excel) chỉ hỗ trợ trên Phiên bản Web.

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm, sau đó chọn Thêm nhiều sản phẩm (Excel)
 2. Nhấp vào Mẫu Excel đăng tải sản phẩm để tải về mẫu excel.
 • 3. Điền thông tin sản phẩm vào file excel. Bạn có thể tham khảo thêm HD chi tiết để hỗ trợ điền thông tin chính xác và nhanh chóng.
 • 4. Tải file hoàn thành lên Shoplus.
Category: Sản phẩm

Để sử dụng Shoplus, Shop có thể đăng bài trực tiếp từ Facebook hoặc thông qua Shoplus.  Khi bạn đăng bài viết lên Facebook thông qua Shoplus, Shoplus có thể hỗ trợ bạn tự động trả lời bình luận trên bài viết đó, và inbox thông tin sản phẩm.

Hướng dẫn cách đăng bài lên Facebook từ Shoplus như dưới đây:

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục Sản phẩm, nhấn Xem chi tiết chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 3. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết.

Phiên bản App:

 1. Tại danh sách Sản phẩm, nhấn chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Chọn Đăng bài để đăng lên Facebook
 3. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 4. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết
 • Chỉ với các thao tác đơn giản như vậy là bạn đã hoàn thành việc Đăng bài lên Facebook bằng Shoplus rồi. Bài đăng sẽ được hiển thị trên Facebook kèm một link Inbox đặt hàng. Bạn có thể chép link này và dán đi các kênh bán hàng khác như Zalo,Instagram hay Line để người mua có thể đặt hàng.

 

Category: Sản phẩm

Load More

Sản phẩm

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

Tại mục Sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm. Sau đó, bạn điền các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).

 

Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho.

Sau đó, điền số lượng kho hàng cho sản phẩm và lựa chọn người mua có thể đặt khi sản phẩm hết hàng hay không:

 • Không: Khi kho hàng hết, người mua sẽ được thông báo hàng đã hết và không đặt được nữa.
 • Có: Khi kho hàng hết, người mua vẫn đặt được hàng và người bán sẽ được Shoplus thông báo nhập thêm hàng.

Phiên bản App:

Tương tự phiên bản web:

 1. Tại mục Sản phẩm, chọn ký hiệu Thêm sản phẩm ở góc phải trên cùng.
 2. Sau đó, bạn thêm các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).
 3. Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho. 

 

Category: Sản phẩm

Tính năng thêm nhiều sản phẩm (Excel) chỉ hỗ trợ trên Phiên bản Web.

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm, sau đó chọn Thêm nhiều sản phẩm (Excel)
 2. Nhấp vào Mẫu Excel đăng tải sản phẩm để tải về mẫu excel.
 • 3. Điền thông tin sản phẩm vào file excel. Bạn có thể tham khảo thêm HD chi tiết để hỗ trợ điền thông tin chính xác và nhanh chóng.
 • 4. Tải file hoàn thành lên Shoplus.
Category: Sản phẩm

Để sử dụng Shoplus, Shop có thể đăng bài trực tiếp từ Facebook hoặc thông qua Shoplus.  Khi bạn đăng bài viết lên Facebook thông qua Shoplus, Shoplus có thể hỗ trợ bạn tự động trả lời bình luận trên bài viết đó, và inbox thông tin sản phẩm.

Hướng dẫn cách đăng bài lên Facebook từ Shoplus như dưới đây:

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục Sản phẩm, nhấn Xem chi tiết chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 3. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết.

Phiên bản App:

 1. Tại danh sách Sản phẩm, nhấn chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Chọn Đăng bài để đăng lên Facebook
 3. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 4. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết
 • Chỉ với các thao tác đơn giản như vậy là bạn đã hoàn thành việc Đăng bài lên Facebook bằng Shoplus rồi. Bài đăng sẽ được hiển thị trên Facebook kèm một link Inbox đặt hàng. Bạn có thể chép link này và dán đi các kênh bán hàng khác như Zalo,Instagram hay Line để người mua có thể đặt hàng.

 

Category: Sản phẩm

Load More

Sản phẩm

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

Tại mục Sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm. Sau đó, bạn điền các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).

 

Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho.

Sau đó, điền số lượng kho hàng cho sản phẩm và lựa chọn người mua có thể đặt khi sản phẩm hết hàng hay không:

 • Không: Khi kho hàng hết, người mua sẽ được thông báo hàng đã hết và không đặt được nữa.
 • Có: Khi kho hàng hết, người mua vẫn đặt được hàng và người bán sẽ được Shoplus thông báo nhập thêm hàng.

Phiên bản App:

Tương tự phiên bản web:

 1. Tại mục Sản phẩm, chọn ký hiệu Thêm sản phẩm ở góc phải trên cùng.
 2. Sau đó, bạn thêm các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).
 3. Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho. 

 

Category: Sản phẩm

Tính năng thêm nhiều sản phẩm (Excel) chỉ hỗ trợ trên Phiên bản Web.

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm, sau đó chọn Thêm nhiều sản phẩm (Excel)
 2. Nhấp vào Mẫu Excel đăng tải sản phẩm để tải về mẫu excel.
 • 3. Điền thông tin sản phẩm vào file excel. Bạn có thể tham khảo thêm HD chi tiết để hỗ trợ điền thông tin chính xác và nhanh chóng.
 • 4. Tải file hoàn thành lên Shoplus.
Category: Sản phẩm

Để sử dụng Shoplus, Shop có thể đăng bài trực tiếp từ Facebook hoặc thông qua Shoplus.  Khi bạn đăng bài viết lên Facebook thông qua Shoplus, Shoplus có thể hỗ trợ bạn tự động trả lời bình luận trên bài viết đó, và inbox thông tin sản phẩm.

Hướng dẫn cách đăng bài lên Facebook từ Shoplus như dưới đây:

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục Sản phẩm, nhấn Xem chi tiết chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 3. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết.

Phiên bản App:

 1. Tại danh sách Sản phẩm, nhấn chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Chọn Đăng bài để đăng lên Facebook
 3. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 4. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết
 • Chỉ với các thao tác đơn giản như vậy là bạn đã hoàn thành việc Đăng bài lên Facebook bằng Shoplus rồi. Bài đăng sẽ được hiển thị trên Facebook kèm một link Inbox đặt hàng. Bạn có thể chép link này và dán đi các kênh bán hàng khác như Zalo,Instagram hay Line để người mua có thể đặt hàng.

 

Category: Sản phẩm

Load More

Sản phẩm

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

Tại mục Sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm. Sau đó, bạn điền các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).

 

Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho.

Sau đó, điền số lượng kho hàng cho sản phẩm và lựa chọn người mua có thể đặt khi sản phẩm hết hàng hay không:

 • Không: Khi kho hàng hết, người mua sẽ được thông báo hàng đã hết và không đặt được nữa.
 • Có: Khi kho hàng hết, người mua vẫn đặt được hàng và người bán sẽ được Shoplus thông báo nhập thêm hàng.

Phiên bản App:

Tương tự phiên bản web:

 1. Tại mục Sản phẩm, chọn ký hiệu Thêm sản phẩm ở góc phải trên cùng.
 2. Sau đó, bạn thêm các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).
 3. Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho. 

 

Category: Sản phẩm

Tính năng thêm nhiều sản phẩm (Excel) chỉ hỗ trợ trên Phiên bản Web.

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm, sau đó chọn Thêm nhiều sản phẩm (Excel)
 2. Nhấp vào Mẫu Excel đăng tải sản phẩm để tải về mẫu excel.
 • 3. Điền thông tin sản phẩm vào file excel. Bạn có thể tham khảo thêm HD chi tiết để hỗ trợ điền thông tin chính xác và nhanh chóng.
 • 4. Tải file hoàn thành lên Shoplus.
Category: Sản phẩm

Để sử dụng Shoplus, Shop có thể đăng bài trực tiếp từ Facebook hoặc thông qua Shoplus.  Khi bạn đăng bài viết lên Facebook thông qua Shoplus, Shoplus có thể hỗ trợ bạn tự động trả lời bình luận trên bài viết đó, và inbox thông tin sản phẩm.

Hướng dẫn cách đăng bài lên Facebook từ Shoplus như dưới đây:

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục Sản phẩm, nhấn Xem chi tiết chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 3. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết.

Phiên bản App:

 1. Tại danh sách Sản phẩm, nhấn chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Chọn Đăng bài để đăng lên Facebook
 3. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 4. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết
 • Chỉ với các thao tác đơn giản như vậy là bạn đã hoàn thành việc Đăng bài lên Facebook bằng Shoplus rồi. Bài đăng sẽ được hiển thị trên Facebook kèm một link Inbox đặt hàng. Bạn có thể chép link này và dán đi các kênh bán hàng khác như Zalo,Instagram hay Line để người mua có thể đặt hàng.

 

Category: Sản phẩm

Load More

Sản phẩm

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

Tại mục Sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm. Sau đó, bạn điền các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).

 

Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho.

Sau đó, điền số lượng kho hàng cho sản phẩm và lựa chọn người mua có thể đặt khi sản phẩm hết hàng hay không:

 • Không: Khi kho hàng hết, người mua sẽ được thông báo hàng đã hết và không đặt được nữa.
 • Có: Khi kho hàng hết, người mua vẫn đặt được hàng và người bán sẽ được Shoplus thông báo nhập thêm hàng.

Phiên bản App:

Tương tự phiên bản web:

 1. Tại mục Sản phẩm, chọn ký hiệu Thêm sản phẩm ở góc phải trên cùng.
 2. Sau đó, bạn thêm các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).
 3. Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho. 

 

Category: Sản phẩm

Tính năng thêm nhiều sản phẩm (Excel) chỉ hỗ trợ trên Phiên bản Web.

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm, sau đó chọn Thêm nhiều sản phẩm (Excel)
 2. Nhấp vào Mẫu Excel đăng tải sản phẩm để tải về mẫu excel.
 • 3. Điền thông tin sản phẩm vào file excel. Bạn có thể tham khảo thêm HD chi tiết để hỗ trợ điền thông tin chính xác và nhanh chóng.
 • 4. Tải file hoàn thành lên Shoplus.
Category: Sản phẩm

Để sử dụng Shoplus, Shop có thể đăng bài trực tiếp từ Facebook hoặc thông qua Shoplus.  Khi bạn đăng bài viết lên Facebook thông qua Shoplus, Shoplus có thể hỗ trợ bạn tự động trả lời bình luận trên bài viết đó, và inbox thông tin sản phẩm.

Hướng dẫn cách đăng bài lên Facebook từ Shoplus như dưới đây:

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục Sản phẩm, nhấn Xem chi tiết chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 3. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết.

Phiên bản App:

 1. Tại danh sách Sản phẩm, nhấn chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Chọn Đăng bài để đăng lên Facebook
 3. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 4. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết
 • Chỉ với các thao tác đơn giản như vậy là bạn đã hoàn thành việc Đăng bài lên Facebook bằng Shoplus rồi. Bài đăng sẽ được hiển thị trên Facebook kèm một link Inbox đặt hàng. Bạn có thể chép link này và dán đi các kênh bán hàng khác như Zalo,Instagram hay Line để người mua có thể đặt hàng.

 

Category: Sản phẩm

Load More

Sản phẩm

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

Tại mục Sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm. Sau đó, bạn điền các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).

 

Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho.

Sau đó, điền số lượng kho hàng cho sản phẩm và lựa chọn người mua có thể đặt khi sản phẩm hết hàng hay không:

 • Không: Khi kho hàng hết, người mua sẽ được thông báo hàng đã hết và không đặt được nữa.
 • Có: Khi kho hàng hết, người mua vẫn đặt được hàng và người bán sẽ được Shoplus thông báo nhập thêm hàng.

Phiên bản App:

Tương tự phiên bản web:

 1. Tại mục Sản phẩm, chọn ký hiệu Thêm sản phẩm ở góc phải trên cùng.
 2. Sau đó, bạn thêm các thông tin sản phẩm, bao gồm: Tên sản phẩm, Miêu tả sản phẩm, Đơn giá , Loại hàng ( nếu có).
 3. Shoplus có thể hỗ trợ bạn Theo dõi tình trạng hàng tồn. Để kích hoạt tính năng này, bạn chọn Shoplus theo dõi tình trạng hàng tồn kho. 

 

Category: Sản phẩm

Tính năng thêm nhiều sản phẩm (Excel) chỉ hỗ trợ trên Phiên bản Web.

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm, sau đó chọn Thêm nhiều sản phẩm (Excel)
 2. Nhấp vào Mẫu Excel đăng tải sản phẩm để tải về mẫu excel.
 • 3. Điền thông tin sản phẩm vào file excel. Bạn có thể tham khảo thêm HD chi tiết để hỗ trợ điền thông tin chính xác và nhanh chóng.
 • 4. Tải file hoàn thành lên Shoplus.
Category: Sản phẩm

Để sử dụng Shoplus, Shop có thể đăng bài trực tiếp từ Facebook hoặc thông qua Shoplus.  Khi bạn đăng bài viết lên Facebook thông qua Shoplus, Shoplus có thể hỗ trợ bạn tự động trả lời bình luận trên bài viết đó, và inbox thông tin sản phẩm.

Hướng dẫn cách đăng bài lên Facebook từ Shoplus như dưới đây:

Phiên bản Web:

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại mục Sản phẩm, nhấn Xem chi tiết chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 3. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết.

Phiên bản App:

 1. Tại danh sách Sản phẩm, nhấn chọn sản phẩm bạn muốn đăng lên Facebook.
 2. Chọn Đăng bài để đăng lên Facebook
 3. Kiểm tra hoặc bổ sung thông tin bài viết và chọn Đăng bài.
 4. Bài viết được đăng tại Facebook. Tại Facebook, bạn vẫn có thể tuỳ ý Điều chỉnh bài viết mà không ảnh hưởng đến cài đặt của bài viết
 • Chỉ với các thao tác đơn giản như vậy là bạn đã hoàn thành việc Đăng bài lên Facebook bằng Shoplus rồi. Bài đăng sẽ được hiển thị trên Facebook kèm một link Inbox đặt hàng. Bạn có thể chép link này và dán đi các kênh bán hàng khác như Zalo,Instagram hay Line để người mua có thể đặt hàng.

 

Category: Sản phẩm

Load More