Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng Shoplus

Giới thiệu Shoplus

Shoplus là phần mềm quản lý bán hàng trên Facebook hoàn toàn miễn phí, giúp Shop chốt đơn và xử lý đơn hàng hiệu quả hơn.

Shoplus có các tính năng chính sau:

 • Tự động trả lời và inbox khách hàng bình luận
 • Kích hoạt chatbot tạo đơn tại Messenger
 • Kết nối vận chuyển
 • Tạo webshop tự động miễn phí
 • Quản lý đơn hàng từ nhiều nguồn
 • Báo cáo doanh thu

Video hướng dẫn cài đặt và làm quen với Shoplus chưa đến 10′:

Load More

Giới thiệu Shoplus

Shoplus là phần mềm quản lý bán hàng trên Facebook hoàn toàn miễn phí, giúp Shop chốt đơn và xử lý đơn hàng hiệu quả hơn.

Shoplus có các tính năng chính sau:

 • Tự động trả lời và inbox khách hàng bình luận
 • Kích hoạt chatbot tạo đơn tại Messenger
 • Kết nối vận chuyển
 • Tạo webshop tự động miễn phí
 • Quản lý đơn hàng từ nhiều nguồn
 • Báo cáo doanh thu

Video hướng dẫn cài đặt và làm quen với Shoplus chưa đến 10′:

Load More

Giới thiệu Shoplus

Shoplus là phần mềm quản lý bán hàng trên Facebook hoàn toàn miễn phí, giúp Shop chốt đơn và xử lý đơn hàng hiệu quả hơn.

Shoplus có các tính năng chính sau:

 • Tự động trả lời và inbox khách hàng bình luận
 • Kích hoạt chatbot tạo đơn tại Messenger
 • Kết nối vận chuyển
 • Tạo webshop tự động miễn phí
 • Quản lý đơn hàng từ nhiều nguồn
 • Báo cáo doanh thu

Video hướng dẫn cài đặt và làm quen với Shoplus chưa đến 10′:

Load More

Giới thiệu Shoplus

Shoplus là phần mềm quản lý bán hàng trên Facebook hoàn toàn miễn phí, giúp Shop chốt đơn và xử lý đơn hàng hiệu quả hơn.

Shoplus có các tính năng chính sau:

 • Tự động trả lời và inbox khách hàng bình luận
 • Kích hoạt chatbot tạo đơn tại Messenger
 • Kết nối vận chuyển
 • Tạo webshop tự động miễn phí
 • Quản lý đơn hàng từ nhiều nguồn
 • Báo cáo doanh thu

Video hướng dẫn cài đặt và làm quen với Shoplus chưa đến 10′:

Load More

Giới thiệu Shoplus

Shoplus là phần mềm quản lý bán hàng trên Facebook hoàn toàn miễn phí, giúp Shop chốt đơn và xử lý đơn hàng hiệu quả hơn.

Shoplus có các tính năng chính sau:

 • Tự động trả lời và inbox khách hàng bình luận
 • Kích hoạt chatbot tạo đơn tại Messenger
 • Kết nối vận chuyển
 • Tạo webshop tự động miễn phí
 • Quản lý đơn hàng từ nhiều nguồn
 • Báo cáo doanh thu

Video hướng dẫn cài đặt và làm quen với Shoplus chưa đến 10′:

Load More

Giới thiệu Shoplus

Shoplus là phần mềm quản lý bán hàng trên Facebook hoàn toàn miễn phí, giúp Shop chốt đơn và xử lý đơn hàng hiệu quả hơn.

Shoplus có các tính năng chính sau:

 • Tự động trả lời và inbox khách hàng bình luận
 • Kích hoạt chatbot tạo đơn tại Messenger
 • Kết nối vận chuyển
 • Tạo webshop tự động miễn phí
 • Quản lý đơn hàng từ nhiều nguồn
 • Báo cáo doanh thu

Video hướng dẫn cài đặt và làm quen với Shoplus chưa đến 10′:

Load More

Giới thiệu Shoplus

Shoplus là phần mềm quản lý bán hàng trên Facebook hoàn toàn miễn phí, giúp Shop chốt đơn và xử lý đơn hàng hiệu quả hơn.

Shoplus có các tính năng chính sau:

 • Tự động trả lời và inbox khách hàng bình luận
 • Kích hoạt chatbot tạo đơn tại Messenger
 • Kết nối vận chuyển
 • Tạo webshop tự động miễn phí
 • Quản lý đơn hàng từ nhiều nguồn
 • Báo cáo doanh thu

Video hướng dẫn cài đặt và làm quen với Shoplus chưa đến 10′:

Load More

Giới thiệu Shoplus

Shoplus là phần mềm quản lý bán hàng trên Facebook hoàn toàn miễn phí, giúp Shop chốt đơn và xử lý đơn hàng hiệu quả hơn.

Shoplus có các tính năng chính sau:

 • Tự động trả lời và inbox khách hàng bình luận
 • Kích hoạt chatbot tạo đơn tại Messenger
 • Kết nối vận chuyển
 • Tạo webshop tự động miễn phí
 • Quản lý đơn hàng từ nhiều nguồn
 • Báo cáo doanh thu

Video hướng dẫn cài đặt và làm quen với Shoplus chưa đến 10′:

Load More