Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng Shoplus

Đơn hàng

Shop có thể quản lý tất cả các đơn hàng tại mục Đơn hàng, từ đó phân luồng xử lý đơn, giao hàng và theo dõi doanh thu một cách hiệu quả.

Đơn hàng có thể được tạo bởi người mua, và cũng có thể tạo bởi shop.

Đơn hàng có thể tạo bởi người mua khi:

 • Người mua đặt hàng thông qua chatbot của Shoplus. Chi tiết tại đây.

Đơn hàng có thể tạo bởi shop bằng các cách sau: 

 • Shop gọi chatbot ok tạo đơn để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý tạo đơn Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop tạo đơn tại Shoplus. Chi tiết tại đây.
 • Shop đăng tải đơn lên Shoplus bằng excel. Chi tiết tại đây.
Category: Đơn hàng

Tình trạng đơn hàng được cập nhật tại mục Đơn hàng trong cả phiên bản App và phiên bản Web dưới 4 trạng thái : Chưa thanh toán; Chờ giao hàng; Đã gửi hàng Đã hủy.

✅ Đơn hàng Chưa thanh toán: có hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng và chưa được thanh toán.

Shop sau khi xác nhận thanh toán từ người mua có thể đánh dấu đơn hàng đã thanh toán, các đơn hàng này sẽ được chuyển đến Chờ giao hàng để xử lý tiếp.

✅ Đơn hàng Chờ giao hàng: 

 • Có hình thức thanh toán Chuyển khoản và đã được thanh toán, HOẶC
 • Có hình thức thanh toán là COD

Shop có thể tiến hành giao hàng cho các đơn này.

✅ Đơn hàng Đã gửi hàng: là đơn đã được giao. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng tại mục này.

✅ Đơn hàng Đã hủy: là đơn đã bị hủy bởi người mua hoặc bới shop. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng đã bị hủy tại đây.

Category: Đơn hàng

Shop có tạo đơn hàng với Chatbot bằng 2 cách sau:

 • Shop sử dụng chatbot “OK, tạo đơn” để tạo đơn tại inbox. (áp dụng trên máy tính và điện thoại). Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox (áp dụng trên máy tính). Chi tiết tại đây.

Ưu điểm khi tạo đơn hàng bằng Chatbot: 

 • Thuận tiện tạo đơn tại inbox khi đang chat với khách hàng mà không cần phải đổi giao diện
 • Nhanh chóng chốt đơn với thông tin địa chỉ và số điện thoại giao hàng được điền sẵn bởi Chatbot

 • Hoàn thiện quy trình xử lý và quản lý đơn hàng của Shop

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Để tạo đơn, bạn vào mục Đơn hàng, ở góc phía trên bên phải màn hình, chọn Tạo đơn hàng để mở giao diện tạo đơn.
 2. Tiếp theo, bạn điền vào các thông tin đơn hàng, bao gồm các thông tin liên quan giao hàng, đơn hàng và ghi chú giao nhận (nếu có).
 • 3. Ở bước chọn phương thức thanh toán, nếu khách hàng đã hoàn tất thanh toán, bạn có thể chọn đăng tải biên lai chuyển khoản để làm đối chiếu sau này.
 • 4. Cuối cùng, nhấp tab <Tạo> là đơn hàng đã được tạo hoàn tất tại Shoplus.

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại Đơn hàng, Chọn Tạo nhiều đơn (Excel)
 2. Tham khảo Mẫu Excel đăng tải đơn hàng để nhập thông tin đơn hàng chính xác. Sau đó tải file này lên. 
 3. Đơn hàng tạo thành công sẽ được cập nhật tại trạng thái Chờ giao hàng trong mục Đơn hàng, chờ bạn xử lý. 
Category: Đơn hàng

Những đơn hàng được cập nhật ở trạng thái Chờ giao hàng là những đơn hàng đã sẵn sàng để giao cho khách. Thao tác <Chọn đơn giao hàng> chi tiết như sau:

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại: đây.

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng.
 2. Tại đơn hàng, bạn chọn Giao hàng.
 3. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 4. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công.
 5. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này), hoặc chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.
 • Khi bạn điền xong thông tin lấy hàng và <Xác nhận> là vận đơn được tạo thành công. Bạn có thể trực tiếp <In nhãn giao hàng hoặc hóa đơn> và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn.
 • Nếu muốn hủy giao hàng, trước khi nhân viên giao hàng đến lấy hàng, bạn chọn <Hủy giao hàng> là xong.

Phiên bản App

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng. Tại đơn hàng, bạn nhấp vào kí hiệu xe vận chuyển 🚚 để bắt đầu thao tác giao hàng.
 2. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 3. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công..
 4. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn, hoặc Đóng để xử lý sau. (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này)
 5. Đơn hàng được cập nhật trạng thái chi tiết
 6. Chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.

5

Category: Đơn hàng

Load More

Đơn hàng

Shop có thể quản lý tất cả các đơn hàng tại mục Đơn hàng, từ đó phân luồng xử lý đơn, giao hàng và theo dõi doanh thu một cách hiệu quả.

Đơn hàng có thể được tạo bởi người mua, và cũng có thể tạo bởi shop.

Đơn hàng có thể tạo bởi người mua khi:

 • Người mua đặt hàng thông qua chatbot của Shoplus. Chi tiết tại đây.

Đơn hàng có thể tạo bởi shop bằng các cách sau: 

 • Shop gọi chatbot ok tạo đơn để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý tạo đơn Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop tạo đơn tại Shoplus. Chi tiết tại đây.
 • Shop đăng tải đơn lên Shoplus bằng excel. Chi tiết tại đây.
Category: Đơn hàng

Tình trạng đơn hàng được cập nhật tại mục Đơn hàng trong cả phiên bản App và phiên bản Web dưới 4 trạng thái : Chưa thanh toán; Chờ giao hàng; Đã gửi hàng Đã hủy.

✅ Đơn hàng Chưa thanh toán: có hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng và chưa được thanh toán.

Shop sau khi xác nhận thanh toán từ người mua có thể đánh dấu đơn hàng đã thanh toán, các đơn hàng này sẽ được chuyển đến Chờ giao hàng để xử lý tiếp.

✅ Đơn hàng Chờ giao hàng: 

 • Có hình thức thanh toán Chuyển khoản và đã được thanh toán, HOẶC
 • Có hình thức thanh toán là COD

Shop có thể tiến hành giao hàng cho các đơn này.

✅ Đơn hàng Đã gửi hàng: là đơn đã được giao. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng tại mục này.

✅ Đơn hàng Đã hủy: là đơn đã bị hủy bởi người mua hoặc bới shop. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng đã bị hủy tại đây.

Category: Đơn hàng

Shop có tạo đơn hàng với Chatbot bằng 2 cách sau:

 • Shop sử dụng chatbot “OK, tạo đơn” để tạo đơn tại inbox. (áp dụng trên máy tính và điện thoại). Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox (áp dụng trên máy tính). Chi tiết tại đây.

Ưu điểm khi tạo đơn hàng bằng Chatbot: 

 • Thuận tiện tạo đơn tại inbox khi đang chat với khách hàng mà không cần phải đổi giao diện
 • Nhanh chóng chốt đơn với thông tin địa chỉ và số điện thoại giao hàng được điền sẵn bởi Chatbot

 • Hoàn thiện quy trình xử lý và quản lý đơn hàng của Shop

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Để tạo đơn, bạn vào mục Đơn hàng, ở góc phía trên bên phải màn hình, chọn Tạo đơn hàng để mở giao diện tạo đơn.
 2. Tiếp theo, bạn điền vào các thông tin đơn hàng, bao gồm các thông tin liên quan giao hàng, đơn hàng và ghi chú giao nhận (nếu có).
 • 3. Ở bước chọn phương thức thanh toán, nếu khách hàng đã hoàn tất thanh toán, bạn có thể chọn đăng tải biên lai chuyển khoản để làm đối chiếu sau này.
 • 4. Cuối cùng, nhấp tab <Tạo> là đơn hàng đã được tạo hoàn tất tại Shoplus.

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại Đơn hàng, Chọn Tạo nhiều đơn (Excel)
 2. Tham khảo Mẫu Excel đăng tải đơn hàng để nhập thông tin đơn hàng chính xác. Sau đó tải file này lên. 
 3. Đơn hàng tạo thành công sẽ được cập nhật tại trạng thái Chờ giao hàng trong mục Đơn hàng, chờ bạn xử lý. 
Category: Đơn hàng

Những đơn hàng được cập nhật ở trạng thái Chờ giao hàng là những đơn hàng đã sẵn sàng để giao cho khách. Thao tác <Chọn đơn giao hàng> chi tiết như sau:

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại: đây.

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng.
 2. Tại đơn hàng, bạn chọn Giao hàng.
 3. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 4. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công.
 5. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này), hoặc chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.
 • Khi bạn điền xong thông tin lấy hàng và <Xác nhận> là vận đơn được tạo thành công. Bạn có thể trực tiếp <In nhãn giao hàng hoặc hóa đơn> và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn.
 • Nếu muốn hủy giao hàng, trước khi nhân viên giao hàng đến lấy hàng, bạn chọn <Hủy giao hàng> là xong.

Phiên bản App

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng. Tại đơn hàng, bạn nhấp vào kí hiệu xe vận chuyển 🚚 để bắt đầu thao tác giao hàng.
 2. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 3. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công..
 4. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn, hoặc Đóng để xử lý sau. (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này)
 5. Đơn hàng được cập nhật trạng thái chi tiết
 6. Chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.

5

Category: Đơn hàng

Load More

Đơn hàng

Shop có thể quản lý tất cả các đơn hàng tại mục Đơn hàng, từ đó phân luồng xử lý đơn, giao hàng và theo dõi doanh thu một cách hiệu quả.

Đơn hàng có thể được tạo bởi người mua, và cũng có thể tạo bởi shop.

Đơn hàng có thể tạo bởi người mua khi:

 • Người mua đặt hàng thông qua chatbot của Shoplus. Chi tiết tại đây.

Đơn hàng có thể tạo bởi shop bằng các cách sau: 

 • Shop gọi chatbot ok tạo đơn để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý tạo đơn Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop tạo đơn tại Shoplus. Chi tiết tại đây.
 • Shop đăng tải đơn lên Shoplus bằng excel. Chi tiết tại đây.
Category: Đơn hàng

Tình trạng đơn hàng được cập nhật tại mục Đơn hàng trong cả phiên bản App và phiên bản Web dưới 4 trạng thái : Chưa thanh toán; Chờ giao hàng; Đã gửi hàng Đã hủy.

✅ Đơn hàng Chưa thanh toán: có hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng và chưa được thanh toán.

Shop sau khi xác nhận thanh toán từ người mua có thể đánh dấu đơn hàng đã thanh toán, các đơn hàng này sẽ được chuyển đến Chờ giao hàng để xử lý tiếp.

✅ Đơn hàng Chờ giao hàng: 

 • Có hình thức thanh toán Chuyển khoản và đã được thanh toán, HOẶC
 • Có hình thức thanh toán là COD

Shop có thể tiến hành giao hàng cho các đơn này.

✅ Đơn hàng Đã gửi hàng: là đơn đã được giao. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng tại mục này.

✅ Đơn hàng Đã hủy: là đơn đã bị hủy bởi người mua hoặc bới shop. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng đã bị hủy tại đây.

Category: Đơn hàng

Shop có tạo đơn hàng với Chatbot bằng 2 cách sau:

 • Shop sử dụng chatbot “OK, tạo đơn” để tạo đơn tại inbox. (áp dụng trên máy tính và điện thoại). Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox (áp dụng trên máy tính). Chi tiết tại đây.

Ưu điểm khi tạo đơn hàng bằng Chatbot: 

 • Thuận tiện tạo đơn tại inbox khi đang chat với khách hàng mà không cần phải đổi giao diện
 • Nhanh chóng chốt đơn với thông tin địa chỉ và số điện thoại giao hàng được điền sẵn bởi Chatbot

 • Hoàn thiện quy trình xử lý và quản lý đơn hàng của Shop

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Để tạo đơn, bạn vào mục Đơn hàng, ở góc phía trên bên phải màn hình, chọn Tạo đơn hàng để mở giao diện tạo đơn.
 2. Tiếp theo, bạn điền vào các thông tin đơn hàng, bao gồm các thông tin liên quan giao hàng, đơn hàng và ghi chú giao nhận (nếu có).
 • 3. Ở bước chọn phương thức thanh toán, nếu khách hàng đã hoàn tất thanh toán, bạn có thể chọn đăng tải biên lai chuyển khoản để làm đối chiếu sau này.
 • 4. Cuối cùng, nhấp tab <Tạo> là đơn hàng đã được tạo hoàn tất tại Shoplus.

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại Đơn hàng, Chọn Tạo nhiều đơn (Excel)
 2. Tham khảo Mẫu Excel đăng tải đơn hàng để nhập thông tin đơn hàng chính xác. Sau đó tải file này lên. 
 3. Đơn hàng tạo thành công sẽ được cập nhật tại trạng thái Chờ giao hàng trong mục Đơn hàng, chờ bạn xử lý. 
Category: Đơn hàng

Những đơn hàng được cập nhật ở trạng thái Chờ giao hàng là những đơn hàng đã sẵn sàng để giao cho khách. Thao tác <Chọn đơn giao hàng> chi tiết như sau:

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại: đây.

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng.
 2. Tại đơn hàng, bạn chọn Giao hàng.
 3. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 4. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công.
 5. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này), hoặc chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.
 • Khi bạn điền xong thông tin lấy hàng và <Xác nhận> là vận đơn được tạo thành công. Bạn có thể trực tiếp <In nhãn giao hàng hoặc hóa đơn> và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn.
 • Nếu muốn hủy giao hàng, trước khi nhân viên giao hàng đến lấy hàng, bạn chọn <Hủy giao hàng> là xong.

Phiên bản App

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng. Tại đơn hàng, bạn nhấp vào kí hiệu xe vận chuyển 🚚 để bắt đầu thao tác giao hàng.
 2. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 3. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công..
 4. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn, hoặc Đóng để xử lý sau. (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này)
 5. Đơn hàng được cập nhật trạng thái chi tiết
 6. Chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.

5

Category: Đơn hàng

Load More

Đơn hàng

Shop có thể quản lý tất cả các đơn hàng tại mục Đơn hàng, từ đó phân luồng xử lý đơn, giao hàng và theo dõi doanh thu một cách hiệu quả.

Đơn hàng có thể được tạo bởi người mua, và cũng có thể tạo bởi shop.

Đơn hàng có thể tạo bởi người mua khi:

 • Người mua đặt hàng thông qua chatbot của Shoplus. Chi tiết tại đây.

Đơn hàng có thể tạo bởi shop bằng các cách sau: 

 • Shop gọi chatbot ok tạo đơn để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý tạo đơn Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop tạo đơn tại Shoplus. Chi tiết tại đây.
 • Shop đăng tải đơn lên Shoplus bằng excel. Chi tiết tại đây.
Category: Đơn hàng

Tình trạng đơn hàng được cập nhật tại mục Đơn hàng trong cả phiên bản App và phiên bản Web dưới 4 trạng thái : Chưa thanh toán; Chờ giao hàng; Đã gửi hàng Đã hủy.

✅ Đơn hàng Chưa thanh toán: có hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng và chưa được thanh toán.

Shop sau khi xác nhận thanh toán từ người mua có thể đánh dấu đơn hàng đã thanh toán, các đơn hàng này sẽ được chuyển đến Chờ giao hàng để xử lý tiếp.

✅ Đơn hàng Chờ giao hàng: 

 • Có hình thức thanh toán Chuyển khoản và đã được thanh toán, HOẶC
 • Có hình thức thanh toán là COD

Shop có thể tiến hành giao hàng cho các đơn này.

✅ Đơn hàng Đã gửi hàng: là đơn đã được giao. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng tại mục này.

✅ Đơn hàng Đã hủy: là đơn đã bị hủy bởi người mua hoặc bới shop. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng đã bị hủy tại đây.

Category: Đơn hàng

Shop có tạo đơn hàng với Chatbot bằng 2 cách sau:

 • Shop sử dụng chatbot “OK, tạo đơn” để tạo đơn tại inbox. (áp dụng trên máy tính và điện thoại). Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox (áp dụng trên máy tính). Chi tiết tại đây.

Ưu điểm khi tạo đơn hàng bằng Chatbot: 

 • Thuận tiện tạo đơn tại inbox khi đang chat với khách hàng mà không cần phải đổi giao diện
 • Nhanh chóng chốt đơn với thông tin địa chỉ và số điện thoại giao hàng được điền sẵn bởi Chatbot

 • Hoàn thiện quy trình xử lý và quản lý đơn hàng của Shop

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Để tạo đơn, bạn vào mục Đơn hàng, ở góc phía trên bên phải màn hình, chọn Tạo đơn hàng để mở giao diện tạo đơn.
 2. Tiếp theo, bạn điền vào các thông tin đơn hàng, bao gồm các thông tin liên quan giao hàng, đơn hàng và ghi chú giao nhận (nếu có).
 • 3. Ở bước chọn phương thức thanh toán, nếu khách hàng đã hoàn tất thanh toán, bạn có thể chọn đăng tải biên lai chuyển khoản để làm đối chiếu sau này.
 • 4. Cuối cùng, nhấp tab <Tạo> là đơn hàng đã được tạo hoàn tất tại Shoplus.

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại Đơn hàng, Chọn Tạo nhiều đơn (Excel)
 2. Tham khảo Mẫu Excel đăng tải đơn hàng để nhập thông tin đơn hàng chính xác. Sau đó tải file này lên. 
 3. Đơn hàng tạo thành công sẽ được cập nhật tại trạng thái Chờ giao hàng trong mục Đơn hàng, chờ bạn xử lý. 
Category: Đơn hàng

Những đơn hàng được cập nhật ở trạng thái Chờ giao hàng là những đơn hàng đã sẵn sàng để giao cho khách. Thao tác <Chọn đơn giao hàng> chi tiết như sau:

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại: đây.

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng.
 2. Tại đơn hàng, bạn chọn Giao hàng.
 3. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 4. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công.
 5. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này), hoặc chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.
 • Khi bạn điền xong thông tin lấy hàng và <Xác nhận> là vận đơn được tạo thành công. Bạn có thể trực tiếp <In nhãn giao hàng hoặc hóa đơn> và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn.
 • Nếu muốn hủy giao hàng, trước khi nhân viên giao hàng đến lấy hàng, bạn chọn <Hủy giao hàng> là xong.

Phiên bản App

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng. Tại đơn hàng, bạn nhấp vào kí hiệu xe vận chuyển 🚚 để bắt đầu thao tác giao hàng.
 2. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 3. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công..
 4. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn, hoặc Đóng để xử lý sau. (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này)
 5. Đơn hàng được cập nhật trạng thái chi tiết
 6. Chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.

5

Category: Đơn hàng

Load More

Đơn hàng

Shop có thể quản lý tất cả các đơn hàng tại mục Đơn hàng, từ đó phân luồng xử lý đơn, giao hàng và theo dõi doanh thu một cách hiệu quả.

Đơn hàng có thể được tạo bởi người mua, và cũng có thể tạo bởi shop.

Đơn hàng có thể tạo bởi người mua khi:

 • Người mua đặt hàng thông qua chatbot của Shoplus. Chi tiết tại đây.

Đơn hàng có thể tạo bởi shop bằng các cách sau: 

 • Shop gọi chatbot ok tạo đơn để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý tạo đơn Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop tạo đơn tại Shoplus. Chi tiết tại đây.
 • Shop đăng tải đơn lên Shoplus bằng excel. Chi tiết tại đây.
Category: Đơn hàng

Tình trạng đơn hàng được cập nhật tại mục Đơn hàng trong cả phiên bản App và phiên bản Web dưới 4 trạng thái : Chưa thanh toán; Chờ giao hàng; Đã gửi hàng Đã hủy.

✅ Đơn hàng Chưa thanh toán: có hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng và chưa được thanh toán.

Shop sau khi xác nhận thanh toán từ người mua có thể đánh dấu đơn hàng đã thanh toán, các đơn hàng này sẽ được chuyển đến Chờ giao hàng để xử lý tiếp.

✅ Đơn hàng Chờ giao hàng: 

 • Có hình thức thanh toán Chuyển khoản và đã được thanh toán, HOẶC
 • Có hình thức thanh toán là COD

Shop có thể tiến hành giao hàng cho các đơn này.

✅ Đơn hàng Đã gửi hàng: là đơn đã được giao. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng tại mục này.

✅ Đơn hàng Đã hủy: là đơn đã bị hủy bởi người mua hoặc bới shop. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng đã bị hủy tại đây.

Category: Đơn hàng

Shop có tạo đơn hàng với Chatbot bằng 2 cách sau:

 • Shop sử dụng chatbot “OK, tạo đơn” để tạo đơn tại inbox. (áp dụng trên máy tính và điện thoại). Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox (áp dụng trên máy tính). Chi tiết tại đây.

Ưu điểm khi tạo đơn hàng bằng Chatbot: 

 • Thuận tiện tạo đơn tại inbox khi đang chat với khách hàng mà không cần phải đổi giao diện
 • Nhanh chóng chốt đơn với thông tin địa chỉ và số điện thoại giao hàng được điền sẵn bởi Chatbot

 • Hoàn thiện quy trình xử lý và quản lý đơn hàng của Shop

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Để tạo đơn, bạn vào mục Đơn hàng, ở góc phía trên bên phải màn hình, chọn Tạo đơn hàng để mở giao diện tạo đơn.
 2. Tiếp theo, bạn điền vào các thông tin đơn hàng, bao gồm các thông tin liên quan giao hàng, đơn hàng và ghi chú giao nhận (nếu có).
 • 3. Ở bước chọn phương thức thanh toán, nếu khách hàng đã hoàn tất thanh toán, bạn có thể chọn đăng tải biên lai chuyển khoản để làm đối chiếu sau này.
 • 4. Cuối cùng, nhấp tab <Tạo> là đơn hàng đã được tạo hoàn tất tại Shoplus.

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại Đơn hàng, Chọn Tạo nhiều đơn (Excel)
 2. Tham khảo Mẫu Excel đăng tải đơn hàng để nhập thông tin đơn hàng chính xác. Sau đó tải file này lên. 
 3. Đơn hàng tạo thành công sẽ được cập nhật tại trạng thái Chờ giao hàng trong mục Đơn hàng, chờ bạn xử lý. 
Category: Đơn hàng

Những đơn hàng được cập nhật ở trạng thái Chờ giao hàng là những đơn hàng đã sẵn sàng để giao cho khách. Thao tác <Chọn đơn giao hàng> chi tiết như sau:

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại: đây.

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng.
 2. Tại đơn hàng, bạn chọn Giao hàng.
 3. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 4. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công.
 5. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này), hoặc chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.
 • Khi bạn điền xong thông tin lấy hàng và <Xác nhận> là vận đơn được tạo thành công. Bạn có thể trực tiếp <In nhãn giao hàng hoặc hóa đơn> và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn.
 • Nếu muốn hủy giao hàng, trước khi nhân viên giao hàng đến lấy hàng, bạn chọn <Hủy giao hàng> là xong.

Phiên bản App

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng. Tại đơn hàng, bạn nhấp vào kí hiệu xe vận chuyển 🚚 để bắt đầu thao tác giao hàng.
 2. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 3. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công..
 4. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn, hoặc Đóng để xử lý sau. (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này)
 5. Đơn hàng được cập nhật trạng thái chi tiết
 6. Chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.

5

Category: Đơn hàng

Load More

Đơn hàng

Shop có thể quản lý tất cả các đơn hàng tại mục Đơn hàng, từ đó phân luồng xử lý đơn, giao hàng và theo dõi doanh thu một cách hiệu quả.

Đơn hàng có thể được tạo bởi người mua, và cũng có thể tạo bởi shop.

Đơn hàng có thể tạo bởi người mua khi:

 • Người mua đặt hàng thông qua chatbot của Shoplus. Chi tiết tại đây.

Đơn hàng có thể tạo bởi shop bằng các cách sau: 

 • Shop gọi chatbot ok tạo đơn để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý tạo đơn Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop tạo đơn tại Shoplus. Chi tiết tại đây.
 • Shop đăng tải đơn lên Shoplus bằng excel. Chi tiết tại đây.
Category: Đơn hàng

Tình trạng đơn hàng được cập nhật tại mục Đơn hàng trong cả phiên bản App và phiên bản Web dưới 4 trạng thái : Chưa thanh toán; Chờ giao hàng; Đã gửi hàng Đã hủy.

✅ Đơn hàng Chưa thanh toán: có hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng và chưa được thanh toán.

Shop sau khi xác nhận thanh toán từ người mua có thể đánh dấu đơn hàng đã thanh toán, các đơn hàng này sẽ được chuyển đến Chờ giao hàng để xử lý tiếp.

✅ Đơn hàng Chờ giao hàng: 

 • Có hình thức thanh toán Chuyển khoản và đã được thanh toán, HOẶC
 • Có hình thức thanh toán là COD

Shop có thể tiến hành giao hàng cho các đơn này.

✅ Đơn hàng Đã gửi hàng: là đơn đã được giao. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng tại mục này.

✅ Đơn hàng Đã hủy: là đơn đã bị hủy bởi người mua hoặc bới shop. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng đã bị hủy tại đây.

Category: Đơn hàng

Shop có tạo đơn hàng với Chatbot bằng 2 cách sau:

 • Shop sử dụng chatbot “OK, tạo đơn” để tạo đơn tại inbox. (áp dụng trên máy tính và điện thoại). Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox (áp dụng trên máy tính). Chi tiết tại đây.

Ưu điểm khi tạo đơn hàng bằng Chatbot: 

 • Thuận tiện tạo đơn tại inbox khi đang chat với khách hàng mà không cần phải đổi giao diện
 • Nhanh chóng chốt đơn với thông tin địa chỉ và số điện thoại giao hàng được điền sẵn bởi Chatbot

 • Hoàn thiện quy trình xử lý và quản lý đơn hàng của Shop

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Để tạo đơn, bạn vào mục Đơn hàng, ở góc phía trên bên phải màn hình, chọn Tạo đơn hàng để mở giao diện tạo đơn.
 2. Tiếp theo, bạn điền vào các thông tin đơn hàng, bao gồm các thông tin liên quan giao hàng, đơn hàng và ghi chú giao nhận (nếu có).
 • 3. Ở bước chọn phương thức thanh toán, nếu khách hàng đã hoàn tất thanh toán, bạn có thể chọn đăng tải biên lai chuyển khoản để làm đối chiếu sau này.
 • 4. Cuối cùng, nhấp tab <Tạo> là đơn hàng đã được tạo hoàn tất tại Shoplus.

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại Đơn hàng, Chọn Tạo nhiều đơn (Excel)
 2. Tham khảo Mẫu Excel đăng tải đơn hàng để nhập thông tin đơn hàng chính xác. Sau đó tải file này lên. 
 3. Đơn hàng tạo thành công sẽ được cập nhật tại trạng thái Chờ giao hàng trong mục Đơn hàng, chờ bạn xử lý. 
Category: Đơn hàng

Những đơn hàng được cập nhật ở trạng thái Chờ giao hàng là những đơn hàng đã sẵn sàng để giao cho khách. Thao tác <Chọn đơn giao hàng> chi tiết như sau:

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại: đây.

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng.
 2. Tại đơn hàng, bạn chọn Giao hàng.
 3. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 4. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công.
 5. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này), hoặc chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.
 • Khi bạn điền xong thông tin lấy hàng và <Xác nhận> là vận đơn được tạo thành công. Bạn có thể trực tiếp <In nhãn giao hàng hoặc hóa đơn> và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn.
 • Nếu muốn hủy giao hàng, trước khi nhân viên giao hàng đến lấy hàng, bạn chọn <Hủy giao hàng> là xong.

Phiên bản App

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng. Tại đơn hàng, bạn nhấp vào kí hiệu xe vận chuyển 🚚 để bắt đầu thao tác giao hàng.
 2. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 3. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công..
 4. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn, hoặc Đóng để xử lý sau. (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này)
 5. Đơn hàng được cập nhật trạng thái chi tiết
 6. Chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.

5

Category: Đơn hàng

Load More

Đơn hàng

Shop có thể quản lý tất cả các đơn hàng tại mục Đơn hàng, từ đó phân luồng xử lý đơn, giao hàng và theo dõi doanh thu một cách hiệu quả.

Đơn hàng có thể được tạo bởi người mua, và cũng có thể tạo bởi shop.

Đơn hàng có thể tạo bởi người mua khi:

 • Người mua đặt hàng thông qua chatbot của Shoplus. Chi tiết tại đây.

Đơn hàng có thể tạo bởi shop bằng các cách sau: 

 • Shop gọi chatbot ok tạo đơn để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý tạo đơn Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop tạo đơn tại Shoplus. Chi tiết tại đây.
 • Shop đăng tải đơn lên Shoplus bằng excel. Chi tiết tại đây.
Category: Đơn hàng

Tình trạng đơn hàng được cập nhật tại mục Đơn hàng trong cả phiên bản App và phiên bản Web dưới 4 trạng thái : Chưa thanh toán; Chờ giao hàng; Đã gửi hàng Đã hủy.

✅ Đơn hàng Chưa thanh toán: có hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng và chưa được thanh toán.

Shop sau khi xác nhận thanh toán từ người mua có thể đánh dấu đơn hàng đã thanh toán, các đơn hàng này sẽ được chuyển đến Chờ giao hàng để xử lý tiếp.

✅ Đơn hàng Chờ giao hàng: 

 • Có hình thức thanh toán Chuyển khoản và đã được thanh toán, HOẶC
 • Có hình thức thanh toán là COD

Shop có thể tiến hành giao hàng cho các đơn này.

✅ Đơn hàng Đã gửi hàng: là đơn đã được giao. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng tại mục này.

✅ Đơn hàng Đã hủy: là đơn đã bị hủy bởi người mua hoặc bới shop. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng đã bị hủy tại đây.

Category: Đơn hàng

Shop có tạo đơn hàng với Chatbot bằng 2 cách sau:

 • Shop sử dụng chatbot “OK, tạo đơn” để tạo đơn tại inbox. (áp dụng trên máy tính và điện thoại). Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox (áp dụng trên máy tính). Chi tiết tại đây.

Ưu điểm khi tạo đơn hàng bằng Chatbot: 

 • Thuận tiện tạo đơn tại inbox khi đang chat với khách hàng mà không cần phải đổi giao diện
 • Nhanh chóng chốt đơn với thông tin địa chỉ và số điện thoại giao hàng được điền sẵn bởi Chatbot

 • Hoàn thiện quy trình xử lý và quản lý đơn hàng của Shop

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Để tạo đơn, bạn vào mục Đơn hàng, ở góc phía trên bên phải màn hình, chọn Tạo đơn hàng để mở giao diện tạo đơn.
 2. Tiếp theo, bạn điền vào các thông tin đơn hàng, bao gồm các thông tin liên quan giao hàng, đơn hàng và ghi chú giao nhận (nếu có).
 • 3. Ở bước chọn phương thức thanh toán, nếu khách hàng đã hoàn tất thanh toán, bạn có thể chọn đăng tải biên lai chuyển khoản để làm đối chiếu sau này.
 • 4. Cuối cùng, nhấp tab <Tạo> là đơn hàng đã được tạo hoàn tất tại Shoplus.

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại Đơn hàng, Chọn Tạo nhiều đơn (Excel)
 2. Tham khảo Mẫu Excel đăng tải đơn hàng để nhập thông tin đơn hàng chính xác. Sau đó tải file này lên. 
 3. Đơn hàng tạo thành công sẽ được cập nhật tại trạng thái Chờ giao hàng trong mục Đơn hàng, chờ bạn xử lý. 
Category: Đơn hàng

Những đơn hàng được cập nhật ở trạng thái Chờ giao hàng là những đơn hàng đã sẵn sàng để giao cho khách. Thao tác <Chọn đơn giao hàng> chi tiết như sau:

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại: đây.

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng.
 2. Tại đơn hàng, bạn chọn Giao hàng.
 3. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 4. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công.
 5. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này), hoặc chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.
 • Khi bạn điền xong thông tin lấy hàng và <Xác nhận> là vận đơn được tạo thành công. Bạn có thể trực tiếp <In nhãn giao hàng hoặc hóa đơn> và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn.
 • Nếu muốn hủy giao hàng, trước khi nhân viên giao hàng đến lấy hàng, bạn chọn <Hủy giao hàng> là xong.

Phiên bản App

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng. Tại đơn hàng, bạn nhấp vào kí hiệu xe vận chuyển 🚚 để bắt đầu thao tác giao hàng.
 2. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 3. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công..
 4. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn, hoặc Đóng để xử lý sau. (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này)
 5. Đơn hàng được cập nhật trạng thái chi tiết
 6. Chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.

5

Category: Đơn hàng

Load More

Đơn hàng

Shop có thể quản lý tất cả các đơn hàng tại mục Đơn hàng, từ đó phân luồng xử lý đơn, giao hàng và theo dõi doanh thu một cách hiệu quả.

Đơn hàng có thể được tạo bởi người mua, và cũng có thể tạo bởi shop.

Đơn hàng có thể tạo bởi người mua khi:

 • Người mua đặt hàng thông qua chatbot của Shoplus. Chi tiết tại đây.

Đơn hàng có thể tạo bởi shop bằng các cách sau: 

 • Shop gọi chatbot ok tạo đơn để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý tạo đơn Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox. Chi tiết tại đây.
 • Shop tạo đơn tại Shoplus. Chi tiết tại đây.
 • Shop đăng tải đơn lên Shoplus bằng excel. Chi tiết tại đây.
Category: Đơn hàng

Tình trạng đơn hàng được cập nhật tại mục Đơn hàng trong cả phiên bản App và phiên bản Web dưới 4 trạng thái : Chưa thanh toán; Chờ giao hàng; Đã gửi hàng Đã hủy.

✅ Đơn hàng Chưa thanh toán: có hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng và chưa được thanh toán.

Shop sau khi xác nhận thanh toán từ người mua có thể đánh dấu đơn hàng đã thanh toán, các đơn hàng này sẽ được chuyển đến Chờ giao hàng để xử lý tiếp.

✅ Đơn hàng Chờ giao hàng: 

 • Có hình thức thanh toán Chuyển khoản và đã được thanh toán, HOẶC
 • Có hình thức thanh toán là COD

Shop có thể tiến hành giao hàng cho các đơn này.

✅ Đơn hàng Đã gửi hàng: là đơn đã được giao. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng tại mục này.

✅ Đơn hàng Đã hủy: là đơn đã bị hủy bởi người mua hoặc bới shop. Bạn có thể đối chiếu và xác nhận thông tin đơn hàng đã bị hủy tại đây.

Category: Đơn hàng

Shop có tạo đơn hàng với Chatbot bằng 2 cách sau:

 • Shop sử dụng chatbot “OK, tạo đơn” để tạo đơn tại inbox. (áp dụng trên máy tính và điện thoại). Chi tiết tại đây.
 • Shop sử dụng trợ lý Shoplus Chrome để tạo đơn tại inbox (áp dụng trên máy tính). Chi tiết tại đây.

Ưu điểm khi tạo đơn hàng bằng Chatbot: 

 • Thuận tiện tạo đơn tại inbox khi đang chat với khách hàng mà không cần phải đổi giao diện
 • Nhanh chóng chốt đơn với thông tin địa chỉ và số điện thoại giao hàng được điền sẵn bởi Chatbot

 • Hoàn thiện quy trình xử lý và quản lý đơn hàng của Shop

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Để tạo đơn, bạn vào mục Đơn hàng, ở góc phía trên bên phải màn hình, chọn Tạo đơn hàng để mở giao diện tạo đơn.
 2. Tiếp theo, bạn điền vào các thông tin đơn hàng, bao gồm các thông tin liên quan giao hàng, đơn hàng và ghi chú giao nhận (nếu có).
 • 3. Ở bước chọn phương thức thanh toán, nếu khách hàng đã hoàn tất thanh toán, bạn có thể chọn đăng tải biên lai chuyển khoản để làm đối chiếu sau này.
 • 4. Cuối cùng, nhấp tab <Tạo> là đơn hàng đã được tạo hoàn tất tại Shoplus.

Category: Đơn hàng

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại đây.

 1. Tại Đơn hàng, Chọn Tạo nhiều đơn (Excel)
 2. Tham khảo Mẫu Excel đăng tải đơn hàng để nhập thông tin đơn hàng chính xác. Sau đó tải file này lên. 
 3. Đơn hàng tạo thành công sẽ được cập nhật tại trạng thái Chờ giao hàng trong mục Đơn hàng, chờ bạn xử lý. 
Category: Đơn hàng

Những đơn hàng được cập nhật ở trạng thái Chờ giao hàng là những đơn hàng đã sẵn sàng để giao cho khách. Thao tác <Chọn đơn giao hàng> chi tiết như sau:

Phiên bản Web

Xem clip hướng dẫn tại: đây.

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng.
 2. Tại đơn hàng, bạn chọn Giao hàng.
 3. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 4. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công.
 5. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này), hoặc chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.
 • Khi bạn điền xong thông tin lấy hàng và <Xác nhận> là vận đơn được tạo thành công. Bạn có thể trực tiếp <In nhãn giao hàng hoặc hóa đơn> và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn.
 • Nếu muốn hủy giao hàng, trước khi nhân viên giao hàng đến lấy hàng, bạn chọn <Hủy giao hàng> là xong.

Phiên bản App

 1. Đầu tiên, chọn Đơn hàng, đến trạng thái Chờ giao hàng. Tại đơn hàng, bạn nhấp vào kí hiệu xe vận chuyển 🚚 để bắt đầu thao tác giao hàng.
 2. Lúc này bạn cần lựa chọn đơn vị vận chuyển, bạn chọn đơn vị vận chuyển phù hợp, rồi chọn Tiếp tục.
 3. Điền xong thông tin lấy hàng và Xác nhận là vận đơn được tạo thành công..
 4. Bạn có thể trực tiếp In nhãn giao hàng và dán lên kiện hàng để GHN giao hàng giúp bạn, hoặc Đóng để xử lý sau. (Nếu bạn chọn Đơn vị vận chuyển riêng, thì có thể bỏ qua bước này)
 5. Đơn hàng được cập nhật trạng thái chi tiết
 6. Chọn Huỷ đơn hàng giao nếu muốn.

5

Category: Đơn hàng

Load More