Tính năng thêm nhiều sản phẩm (Excel) chỉ hỗ trợ trên Phiên bản Web.

Xem clip hướng dẫn tại đây.

  1. Tại mục sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm, sau đó chọn Thêm nhiều sản phẩm (Excel)
  2. Nhấp vào Mẫu Excel đăng tải sản phẩm để tải về mẫu excel.
  • 3. Điền thông tin sản phẩm vào file excel. Bạn có thể tham khảo thêm HD chi tiết để hỗ trợ điền thông tin chính xác và nhanh chóng.
  • 4. Tải file hoàn thành lên Shoplus.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress Image Lightbox Plugin