ระบบแจ้งเลขพัสดุอัตโนมัติ

ระบบจะแจ้งสถานะและเลขพัสดุให้ผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ ผ่าน 2 ช่องทางคือ Facebook Messenger สำหรับออเดอร์ที่ปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์ SMS สำหรับออเดอร์ที่ปิดการขายผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่อินบ็อกซ์ ได้แก่ เว็บไซต์, การอัพโหลดออเดอร์

ร้านค้าจะจัดส่งด้วยตัวเองได้อย่างไรให้อัพเดตเลขพัสดุแก่ลูกค้าอัตโนมัติ

ในสถานะ “unfulfilled/เตรียมจัดส่ง” ร้านค้าสามารถเลือก “seller self-shipping/จัดส่งด้วยตัวเอง”  ใส่ข้อมูลเลขพัสดุ และวันที่จัดส่ง ระบบจะส่งสถานะและเลขพัสดุให้แก่ลูกค้าอัตโนมัติผ่าน SMS