Categories

การตั้งรหัสสินค้า

< View All

ตั้งรหัสสินค้าอย่างไรให้ลูกค้าสามารถเข้าใจและพิมพ์ตามได้โดยง่าย เพื่อให้สะดวกทั้งลูกค้าและร้านค้าในการจัดการออเดอร์

รหัสสินค้า

1.ตั้งตัวอักษรตามด้วยตัวเลข โดยรหัสสินค้าไม่ควรตั้งเกิน 4 ตัว เช่น A01, A02
2.ตัวอักษรทั้งหมดต้องติดกัน
3.กรณีสินค้ามีหลายสีหรือหลายขนาดให้ตั้งรหัสสินค้าแล้วตามด้วยสีหรือไซส์ เช่น A02M A02L A02pink (1 สินค้าไม่ควรมีเกิน 10 ตัวเลือก)

ราคา

ควรใส่ราคาเวลาตั้งรหัสสินค้าเพื่อระบบจะสามารถนำราคาไปแสดงเวลาส่งบิลว่าลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าไปเป็นจำนวนเงินเท่าไร

จำนวนสต็อก

ใส่จำนวนสต็อกในกรณีที่สินค้ามีจำนวนจำกัด ระบบจะทำการตัดสต็อกส่งข้อความยืนยันให้แค่คนที่ได้สินค้า

ชื่อสินค้า

ใส่เพื่อให้รู้ว่าสินค้าชนิดนั้นคือสินค้าอะไร เพื่อง่ายต่อการจัดการออเดอร์ และลูกค้าสามารถรู้ได้ว่าตัวเองสั่งสินค้าอะไรไป

เพิ่มสินค้าก่อนไลฟ์

1.เข้าไปที่เมนู “สินค้า” แล้วคลิกที่ไอคอนบวกที่มุมขวาบน

2.ใส่ข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อย

⇒ กรอก ชื่อ รายละเอียด และ รูปภาพของสินค้า

⇒ ตั้งค่า คลังสินค้า ติดตามสถานะ ในกรณีที่ต้องการทราบว่าสินค้าสินนี้หมดสต็อคแล้วหรือไม่ และสามารถเลือกช่อง ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้แม้สินค้าหมด

⇒ ใส่ราคาของสินค้า และตั้งรหัสสินค้าสำหรับให้ลูกค้า CF ในไลฟ์โดยแนะนำว่า

  •  ให้ตั้งรหัสสินค้าเป็นตัวอักษรคู่กับตัวเลข ความยาวอยู่ที่ 2 – 10 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อตัวเลือกสินค้า เช่น A01ขาว, A01ดำ,  A02,…
  •  ในหนึ่งรหัสสินค้า ไม่ควรมีเกิน 10 ตัวเลือกสินค้า 

⇒ ในกรณีที่สินค้านั้นๆ มีหลายสีหรือหลายขนาด ให้กดที่ “เพิ่มตัวเลือกสินค้า” และใส่ชื่อตัวเลือกสินค้า

เพิ่มสินค้าระหว่างไลฟ์

1.ไปที่เมนูไลฟ์ > กดเข้ารายการที่กำลังไลฟ์อยู่ 

2.ในช่วงแรกระหว่างรอคนดูของการไลฟ์ แนะนำให้ทางร้านสามารถเพิ่มยอดคนดูได้ด้วยด้วยฟีเจอร์บรอดแคสต์ (ดูเพิ่มเติม คลิก)

3.กดปุ่ม “เพิ่มสินค้า” เพื่อตั้งรหัสสินค้า และใส่ข้อมูลสินค้า หรือค้นหารหัสสินค้าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

⇒ ให้ตั้งรหัสสินค้าเป็นตัวอักษรคู่กับตัวเลข ความยาวอยู่ที่ 2 – 10 ตัวอักษร ตามด้วยชื่อตัวเลือกสินค้า เช่น A01ขาว, A01ดำ,  A02,…

ย้อนกลับ วิธีเชื่อมใช้ช้อปพลัสมากกว่า 1 เพจ
ต่อไป ระบบ Ai Smart Live
หัวข้อย่อย