Categories

การสมัครใช้งาน Shoplus

< View All

สมัครใช้งาน Shoplus เพื่อทำให้ชีวิตการขายของบนโลกออนไลน์ของคุณ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์หลากหลายตอบสนองความต้องการ ขั้นตอนการสมัครง่าย ดังนี้

1.เข้าไปที่ App store หรือ Play store เพื่อดาวน์โหลด “Shoplus“

2.เข้าไปที่แอปฯ และกดเชื่อมต่อกับเฟสบุ๊ก

3.เลือกสกุลเงินจากนั้นกด “สร้างร้านค้า“

4.กดปุ่ม “เชื่อมต่อร้านค้า” เพื่อเชื่อมร้านค้าใหม่กับช้อปพลัส

5.กดปุ่มบวกที่ด้านบนขวา จากนั้นเลือก “ให้สิทธิ์อีกครั้ง“

6.กดปุ่มดำเนินการต่อ

7.เลือกเพจที่ต้องการเชื่อมต่อใช้ช้อปพลัส

8.ให้สิทธิ์ทั้งหมดเพื่อสามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่นของช้อปพลัส

9.เลือกเพจที่ต้องการเชื่อมต่อ

ต่อไป การตั้งค่าร้านค้า
หัวข้อย่อย