Categories

เพิ่มแอดมินในช้อปพลัส

< View All

ในกรณีที่ร้านค้าของคุณมี Admin ในการช่วยดูแลร้าน Shoplus ช่วยคุณได้ เพียงแค่เพิ่ม Admin ของคุณให้กลายเป็นผู้ช่วยจัดการร้านค้า เท่านี้ผู้ช่วยของคุณก็จะสามารถช่วยคุณจัดการออเดอร์และทำให้การขายของคุณสะดวกมากยิ่งขึ้น

1.เข้าไปที่เมนู “ตั้งค่า“

2.เลือกที่ช่อง “ผู้ดูแลร้านค้า“

3.กดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มแอดมิน

4.กดปุ่ม “ส่งคำเชิญ” เพื่อสร้างลิงก์เชิญแอดมิน

5.คัดลอกลิงก์ที่ได้ส่งให้แอดมินได้เลย

(1 ลิงก์ สามารถส่งได้เพียง 1 คนเท่านั้น ในกรณีที่มีมากกว่า 1 คน ให้กดสร้างลิงก์เพิ่ม )

ย้อนกลับ “บัญชี” คือ อะไร ?
ต่อไป วิธีเชื่อมใช้ช้อปพลัสมากกว่า 1 เพจ
หัวข้อย่อย