วิธีเปิดบิลเองแบบ สมาร์ท Plug-in

1. คลิกที่ “extension”

2.  คลิก “install now” เพื่อติดตั้งระบบ

3.คลิก “Add to chrome”

4.คลิกไอคอน Shoplus และเชื่อมต่อกับ Facebook หลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มออเดอร์สามารถคลิก smart plug-in เก็บออเดอร์

สอบถามเพิ่มเติม @shoplusth หรือ แอดไลน์ผ่านมือถือ คลิก