ในกรณีร้านค้าคุยกับลูกค้า แล้วต้องการเปิดบิลเก็บออเดอร์เข้าระบบจากในอินบ็อกซ์ สามารถทำได้โดย

  • พิมพ์คีย์เวิร์ดคำใดคำหนึ่งตามด้านล่าง
คอนเฟิร์มจ้า คอนเฟิร์มครับ โอเคค่ะ คอนเฟิร์มนะคะ โอเค คอนเฟิร์มนะครับ
คอนเฟิร์มค่ะ คอนเฟิร์มคับ โอเคจ้า คอนเฟิร์มนะคะ โอเคครับ คอนเฟิร์ม
คอนเฟิร์มนะคะ คอนเฟิร์มนะครับ โอเคค่ะ คอนเฟิมนะคะ โอเคคับ คอนเฟิร์ม
คอนเฟิมนะคะ คอนเฟิร์มนะคับ โอเคจ้า คอนเฟิมนะคะ
คอนเฟิมจ้า คอนเฟิมครับ
คอนเฟิมค่ะ คอนเฟิมคับ
  • คลิกปุ่ม “ยืนยันออเดอร์” ที่ปรากฏหลังจากพิมพ์คีย์เวิร์ดเรียบร้อยแล้ว
  • ระบบจะจับข้อมูลชื่อ, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับโดยอัตโนมัติ
  • เลือกสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ และยืนยัน
  • จากนั้นระบบจะส่งคำยืนยันออเดอร์กลับไปยังลูกค้าอัตโนมัติแบบดูโปรสุดๆ!

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.