5.1 เมื่อมีการสั่งซื้อจากลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ที่หน้า “ออเดอร์”

  • คลิก “รอชำระเงิน”
  • ตรวจสอบรายการสินค้า
  • เช็คหลักฐานการชำระเงิน (เมื่อคลิกจะแสดงภาพใบเสร็จที่ลูกค้าส่งมาให้)
  • คลิกยืนยันการชำระเงิน (ปุ่มรูปเงินสีฟ้า)
  • เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว รายการสินค้าจะถูกย้ายไปที่ “รอการจัดส่ง”

5.2 เมื่อยืนยันการชำระเงินออเดอร์แล้วจะถูกย้ายมาอยู่ในสถานะ “เตรียมจัดส่ง”

  • คลิก “เตรียมจัดส่ง”
  • คลิก เลือกการช่องทางการส่งสินค้า(ปุ่มรูปรถสีฟ้า)
  • เลือกประเภทบริการขนส่ง
  • คลิก “ถัดไป” เพื่อใส่รายละเอียดการขนส่ง
  • เมื่อเลือกขนส่งเสร็จแล้วรายการสินค้าจะถูกย้ายไปไว้ที่ลิสต์ “จัดส่งแล้ว”

 

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.