ไปที่เมนู “ตั้งค่า” และกรอกข้อมูล

  • ข้อมูลผู้ขาย (จำเป็น) จะแสดงอยู่บนใบปะหน้าพัสดุ จำเป็นในกรณีมีสินค้าตีกลับต้นทาง
  • การชำระเงิน (จำเป็น) คือ รายละเอียดการชำระเงินของผู้ขาย
  • การส่งสินค้า (จำเป็น) คือ ค่าส่งสินค้า
  • ช่องทางการขาย (จำเป็น) คือ เพจร้านค้าที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบ
  • ตั้งค่าข้อความอัตโนมัติ (ทางเลือก)
  • ผู้ดูแลร้านค้า (ทางเลือก)

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.