ระบบจะแจ้งสถานะและเลขพัสดุให้ผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ ผ่าน 2 ช่องทางคือ

  • Facebook Messenger สำหรับออเดอร์ที่ปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์
  • SMS สำหรับออเดอร์ที่ปิดการขายผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่อินบ็อกซ์ ได้แก่ เว็บไซต์, การอัพโหลดออเดอร์

This entry was posted in . Bookmark the permalink.