THÊM TRỢ LÝ TRÊN SHOPLUS

Quá trình bán hàng và xử lý đơn hàng cần nhiều hơn một người. Vì thế, Shoplus có chức năng thêm trợ lý để giúp các shop thêm nhân viên phụ trách vào.

Cài đặt dễ dàng theo hướng dẫn ở clip bên dưới:

Phiên bản Web: 

  1. Tại mục cài đặt, chọn tab <Thành viên>. Sao đó, chọn <Thêm trợ lý>.
  2. Nhấp <Tạo liên kết> để Shoplus xuất ra liên kết (link) mời thành viên mới. Copy đoạn liên kết đó lại.
  3. Bạn gửi liên kết này đến thành viên bạn muốn thêm vào để quản lý cửa hàng. Sau khi click vào, thành viên mới có thể đăng nhập trực tiếp vào cửa hàng của bạn.
Thêm trợ lý bằng cách gửi đường link này đi

Phiên bản App: 

  1. Tại mục <Cài đặt>, chọn <Thành viên>.
  2. Tại đây, chọn ký hiệu <Thêm trợ lý> trên góc trên bên phải của màn hình.
  3. Chọn <Gửi lời mời> để gửi link này đến thành viên. Từ đây, thành viên mới có thể đăng nhập trực tiếp vào cửa hàng của bạn.
gửi link đi để thêm trợ lý

Đến đây là bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt rồi đó.

Chúc các shop bán hàng hiệu quả hơn cùng Shoplus!

Xem thêm: Những ưu nhược điểm của miếng bánh “livestream bán hàng” bạn không nên bỏ qua!